Autokoulun kurssihinta sisältää 19 oppituntia teoriaa ja 18 ajotuntia (á 50 min). Teoria- ja ajo-opetuksen lisäksi kurssimaksuun sisältyy oppimateriaali sekä auton käyttö tutkinnossa.

Lisäksi maksettavaksi tulevat seuraavat kulut:

- Ajokorttilupahakemus 40 €

- Ratamaksu 48 €

- Tutkintomaksu 96 € (sis. teoriakoe 31 € ja ajokoe 65 €)

- Pimeän ajon simulaattori 85 €

Teoriakokeeseen voidaan varata aika aikaisintaan kuukautta ennen 18 vuoden iän täyttymistä. Ajanvaraus on kuitenkin mahdollista vasta, kun Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on käsitellyt ja myöntänyt ajokorttiluvan.

  • 2 passivalokuvaa (jos olet toimittanut valokuvat ajo-, kuljettaja- tai ammattipätevyyskorttia tai ADR- tai taksinkuljettajan ajolupaa varten vuonna 2013 tai sen jälkeen tai jos sinulle on myönnetty henkilökortti tai passi viimeisen viiden vuoden aikana, uusia valokuvia ei tarvita);

  • enintään 5 vuotta vanha nuorison terveystodistus tai enintään 6 kuukautta vanha lääkärinlausunto ajokyvystä;

Autokoululla on kattava vakuutusturva onnettomuustapauksien varalle. Koulutusajossa ajoneuvon vastuullisena kuljettajana toimii opettaja, jonka tarkoitus on mahdollistaa koulutettavan täysimääräinen keskittyminen opetettavaan aiheeseen, ilman turhia pelkoja.

Ajotuntien peruutukset tulee ilmoittaa edellisenä arkipäivänä klo 12 mennessä. Ilmoitathan sairastapauksissakin heti opettajalle, jos et pääse ajotunnille, niin voimme tarjota aikaa jollekin muulle.

Ilmoita teoriatunnin peruuntumisesta mahdollisimman pian opettajalle, niin kerromme sinulle tunnin seuraavasta korvaamismahdollisuudesta.

Teoriakokeen hylkääminen ei aiheuta kummempia toimenpiteitä, kuin ajanvarauksen uusintakokeeseen. Ajokokeen hylkäyksen seuraamukset määrittelee ajotutkinnon vastaanottaja. Usein tutkinnon vastaanottoja määrää lisäajo-opetusta muutaman tunnin verran, jonka jälkeen voidaan varata aika uusinta-ajokokeeseen.

Liukkaan kelin rataharjoittelu suoritetaan Imatran ajoharjoitteluradalla. Radalle lähdetään opettajan kanssa Lappeenrannasta. Liukkaan kelin radalla harjoitellaan tehokasta jarruttamista liukkaalla pinnalla sekä erilaisia väistämis- ja kaarreajotilanteita.

Simulaattori on ajoharjoittelua varten rakennettu laite, jolla voidaan harjoitella erilaisia liikennetilanteita turvallisesti ja kätevästi. Autokoulussa simulaattori käytetään erityisesti pimeällä ajamisen harjoitteluun. Simulaattorin avulla harjoittelu voidaan suorittaa päiväsaikaan lämpimissä sisätiloissa.