Autokoululla on kattava vakuutusturva onnettomuustapauksien varalle. Koulutusajossa ajoneuvon vastuullisena kuljettajana toimii opettaja, jonka tarkoitus on mahdollistaa koulutettavan täysimääräinen keskittyminen opetettavaan aiheeseen, ilman turhia pelkoja.